ВІДДІЛ ОСВІТИ ЧУДНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Регуляторна політика

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення

Чуднівської районної ради «Про затвердження Умов проведення конкурсу

на визначення опорного освітнього закладу»

 

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержань зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляємо про оприлюднення проекту рішення районної ради «Про затвердження Умов проведення конкурсу на визначення опорного освітнього закладу» та аналізу його регуляторного впливу.

Розробником зазначеного проекту регуляторного акта є відділ освіти Чуднівської райдержадміністрації.

Метою прийняття цього регуляторного акту є врегулювання взаємовідносин, що виникають між районною радою та закладами загальної середньої освіти району в питанні визначенні серед останніх опорних освітніх закладів.

Дія цього регуляторного акта поширюватиметься на визначення опорного закладу серед тих закладів загальної середньої освіти, засновником яких є Чуднівська районна рада.

Проект рішення районної ради «Про затвердження Умов проведення конкурсу на визначення опорного освітнього закладу» та аналіз його регуляторного впливу буде оприлюднено шляхом розміщення на офіційному сайті відділу освіти Чуднівської райдержадміністрації – chudniv.osv.org.ua.

Строк прийняття пропозицій та зауважень до проекту рішення районної ради «Про затвердження Умов проведення конкурсу на визначення опорного освітнього закладу» та аналізу його регуляторного впливу становить один місяць з дня їх оприлюднення.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення районної ради «Про затвердження Умов проведення конкурсу на визначення опорного освітнього закладу» та аналізу його регуляторного впливу прийматимуться відділом освіти Чуднівської райдержадміністрації

поштою на адресу: 13201, Житомирська обл., м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 125;

на електронну адресу: chudniv_osvita@ukr.net.

 

ПРОЕКТ

ГЕРБ

УКРАЇНА

ЧУДНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

Дев’ятнадцята сесія                                                                        VIІ скликання

 

від ________________ 2018 року                                          №________

 

 

Про затвердження Умов

проведення конкурсу

на визначення опорного закладу

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 13 Закону України «Про освіту», частини 6 Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 777 зі змінами, розглянувши лист районної державної адміністрації від  _________ 2018 року    № ________, враховуючи рекомендації постійних комісій, з метою створення опорних закладів, забезпечення умов для рівного доступу до якісної освіти, забезпечення в подальшому можливостей профільної освіти учнів старшої школи, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Умови проведення конкурсу на визначення опорного освітнього закладу (додаток 1).
 2. Затвердити склад конкурсної комісії з визначення опорного освітнього закладу (додаток 2).
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

 

 

Голова ради                                                               П.П.Домашенко

 

 

 

Додаток 1

до рішення районної ради

від _________2018 року № __

 

УМОВИ

проведення конкурсу на визначення опорного освітнього закладу

 

І. Загальні положення

 1. Дані Умови визначають порядок проведення конкурсу на визначення опорного закладу загальної середньої освіти (далі – Конкурс).
 2. Метою Конкурсу є створення умов для комплексної реорганізації і модернізації системи загальної середньої освіти району, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, впровадження допрофільної підготовки, профільного і професійного навчання, поглибленого вивчення предметів учнями незалежно від їхнього місця проживання, концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.
 3. Основним завданням Конкурсу є виявлення ефективної моделі діяльності опорного закладу, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів; зміцнення матеріально-технічної бази опорних закладів.
 4. Організатором Конкурсу є відділ освіти райдержадміністрації.

 

ІІ. Порядок проведення Конкурсу

 1. Конкурс проводиться у два етапи:

І етап – підготовчий, на якому здійснюється подання заявок відповідними закладами загальної середньої освіти району на участь у Конкурсі до відділу освіти райдержадміністрації;

ІІ етап – основний, на якому проводиться визначення переможця(ів) Конкурсу.

 1. Для участі у І етапі необхідно подати до відділу освіти райдержадміністрації заявку, до якої додаються такі документи:
 1. план розвитку освітнього закладу (5-7 сторінок) на наступні 3 роки (базовий для порівняння – 2017/2018 навчальний рік), який містить таку обов’язкову інформацію:
 • забезпечення доступу до отримання освітніх послуг в опорному закладі (проектна потужність закладу; кількість учнів, що навчаються з території обслуговування освітнього закладу; кількість учнів, які будуть підвозитися до опорного закладу після консолідації мережі; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу в дорозі; транспорт, яким здійснюється підвезення);
 • мережа класів та їх наповнюваність;
 • організація допрофільної підготовки та профільного навчання;
 • організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими потребами;
 • удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної бази, у т.ч. укомплектування бібліотечного фонду;
 • зміцнення кадрового потенціалу;
 • залучення бюджетних коштів, інвестицій.
 1. опис інвестиційних потреб опорного закладу (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо).
 1. Інформація про подані на Конкурс матеріали розміщується на офіційних сайтах відділу освіти, райдержадміністрації чи районної ради.

 

ІІІ. Критерії оцінювання та визначення переможця Конкурсу

 1. Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсною комісією із визначення опорного освітнього закладу (далі – Комісія) у складі згідно з додатком до цього рішення.
 2. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів.
 3. Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10):
 • освітні потреби учнів (вихованців) у забезпеченні певних напрямів спеціалізації;
 • здатність забезпечити на належному рівні організацію допрофільної підготовки і профільного навчання;
 • рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами;
 • наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів фізики, хімії, біології, географії та інших, лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету);
 • укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;
 • зручність та наявність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання.
 1. Комісія працює на громадських засадах.
 2. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його складу.
 3. Рішення Комісії про визначення переможця Конкурсу ухвалюється простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.
 4. Рішення Комісії про визначення опорного освітнього закладу подається до районної ради для прийняття рішення про створення опорного освітнього закладу.
 5. Документація переможця Конкурсу може подаватися до управління освіти і науки облдержадміністрації для участі в конкурсі на кращий опорний освітній заклад.
 6. Інші питання, що не врегульовані цими Умовами, визначаються чинним законодавством.   

 

 

 

 

Голова ради                                                       П.П.Домашенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення районної ради

від _________2018 року № __

 

Склад

конкурсної комісії на визначення опорного освітнього закладу

 

Голова конкурсної комісії:

 

Загоненко Наталія Павлівна

перший заступник голови райдержадміністрації

Заступник голови конкурсної комісії:

 

Паращенко Наталія Миколаївна

начальник відділу освіти райдержадміністрації

Секретар конкурсної комісії:

 

Кучмій Ігор Вікторович

головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації

Члени конкурсної комісії:

 

Кривоцюк Володимир Євгенович

депутат районної ради,

член постійної комісії з гуманітарних питань та соціального захисту населення

Совсімова Наталія Миколаївна

завідувач райметодкабінету

 

 

 

 

 

Голова ради                                                       П.П.Домашенко

 

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту – рішення

Чуднівської районної ради «Про затвердження Умов проведення конкурсу

на визначення опорного освітнього закладу»

 

 1. Проблема, яку передбачається розв’язати:

Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети – удосконалення механізму визначення опорних освітніх закладів.

Даний документ визначає умови проведення конкурсу на визначення опорного освітнього закладу та затверджує склад конкурсного комітету.

Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших альтернатив розв’язання існуючих завдань не існує.

 

 1. Цілі регулювання:
 • відкритість та об’єктивність процедури прийняття рішення із визначення опорних освітніх закладів;
 • затвердження порядку щодо визначення опорних освітніх закладів;
 • забезпечення доступності інформації щодо визначення опорних освітніх закладів.

 

 1. Альтернативні способи досягнення цілей:

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

Ця альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.

Друга альтернатива – прийняття запропонованого акту.

Ця альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася, та досягає завдань регулювання, а саме:

 • встановлення конкретного порядку визначення опорних освітніх закладів;
 • підвищується прогнозованість (передбачуваність) дій районної ради, райдержадміністрації та відділу освіти райдержадміністрації;
 • із затвердженням Умов проведення конкурсу передбачається прозорість та об’єктивність у визначенні опорних освітніх закладів.

 

 1. Механізм та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти районною радою рішення «Про затвердження Умов проведення конкурсу на визначення опорного освітнього закладу».

Основними завданнями запропонованого проекту рішення є забезпечення прозорого процесу при визначенні опорних освітніх закладів. З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:

 • затвердження критеріїв оцінювання на визначення опорного освітнього закладу;
 • затвердження складу конкурсної комісії на визначення опорного освітнього закладу;
 • ознайомлення закладів загальної середньої освіти з Умовами проведення конкурсу на визначення опорного освітнього закладу.

 

 

 1. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття

регуляторного акта

Даний акт мотивує заклади загальної середньої освіти до участі в конкурсі на визначення опорних освітніх закладів.

Завдяки даному регуляторному акту забезпечується об’єктивність і прозорість визначення опорних освітніх закладів, унеможливлюється зловживання та маніпуляції у даному процесі.

 

 1. Очікувані результати прийняття акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Районна рада,

відділ освіти РДА

Прогнозованість, прозорість  та об’єктивність з визначення опорних освітніх закладів.

Витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та виконанням його вимог.

Суб’єкти господарювання та фізичні особи

Врегульовано порядок визначення опорних освітніх закладів.

Витрати, пов’язані на підготовку матеріалів для участі в конкурсі на визначення опорного освітнього закладу.

Мешканці територіальної громади

Активізація соціального розвитку громади

-

 

 1. Запропонований строк дії акта

Термін дії регуляторного акта безстроковий. Доповнення та зміни до нього будуть вноситися у разі необхідності рішенням районної ради.

 

 1. Показники результативності регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акту є:

 • зростання кількості заявок на участь у конкурсі на визначення опорного освітнього закладу;
 • відсутність оскаржень рішень конкурсної комісії на визначення опорного освітнього закладу.

 

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися відділом освіти Чуднівської райдержадміністрації.

Базове відстеження – протягом одного місяця з дня опублікування проекту рішення.

Повторне відстеження – не раніше, як через один рік після набрання чинності актом.

 

 

Начальник відділу освіти

Чуднівської райдержадміністрації                                             Н.М.Паращенко